Trzecie klasy na pleszewskim basenie

Trzecie klasy na pleszewskim basenie

Uczniowie trzecich klas naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Umiem pływać”. Pod okiem instruktorów doskonalą swoje umiejętności pływackie, zaznajamiają się z wodą i miło spędzają czas.