Tolerancja…

Tolerancja…

16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji. Tego dnia uczniowie klas I-III otrzymali od przedstawicielek  Samorządu Uczniowskiego naklejki z hasłami  zachęcającymi do tolerancyjnych zachowań, w związku z tym zastanawiali się czym jest tolerancja. Jak się okazało, z określeniem znaczenia tego słowa nie było problemu. Najmłodsi  „tolerancję” nazwali  jako  szanowanie drugiego człowieka, akceptowanie innej osoby bez względu na jego wygląd, niepełnosprawność, wiek, wyznanie czy też narodowość. Uczniowie,  z pomocą nauczycielek, doszli też do wniosku, że istnieją jednak granice tolerancji, które wyznaczają normę akceptowania  czyjegoś zachowania. Wniosek z tej dyskusji: Akceptuję drugiego takim, jakim jest , jednak nie jestem  tolerancyjny wobec  zła!

Wokół tego tematu powstały ciekawe  plakaty, które można obejrzeć w holu szkoły.

 

Tekst: Marzena Kłakulak-Kucała, zdjęcia: Agnieszka Korach, Marzena Kłakulak-Kucała