Szkolny konkurs ortograficzny

Szkolny konkurs ortograficzny

W kwietniu br. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich. W zmaganiach wzięło udział piętnaścioro przedstawicieli poszczególnych klas.  Celem konkursu było podniesienie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie, zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat ortografii polskiej – rozwijanie zainteresowań, ćwiczenie i doskonalenie poprawnej pisowni wyrazów oraz właściwej interpunkcji, a także wzbudzanie pozytywnej rywalizacji wśród dzieci.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie bezbłędnie napisać dyktando. Komisja konkursowa oceniła prace pisemne uczestników zgodnie z regulaminem konkursu. Potyczki z ortografią wygrali ci uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad poprawnej pisowni i nie popełnili żadnego błędu.

Laureatami zostali: Kalina Golińska i Agata Kulisz z klasy III c oraz Franciszek Woliński- uczeń kl. II a.


Konkurs przeprowadziły Ewa Borkowska oraz Jolanta Nowacka.