Szkolenie w ramach programu „Chronimy Dzieci”

Szkolenie w ramach programu „Chronimy Dzieci”

Po raz kolejny nauczycielki z naszej szkoły wzięły udział w szkoleniu z zakresu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Tym razem pani Jolanta Nowacka i pani Agnieszka Korach udały się na spotkanie, które odbyło się 17 marca 2016 r. w Poznaniu. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników  ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie  w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

Tekst: Agnieszka Korach