Projekt „Raz, dwa, trzy – wyłączamy komputery. W zgodzie z naturą”

Projekt „Raz, dwa, trzy – wyłączamy komputery. W zgodzie z naturą”

Stowarzyszenie im. Królowej Jadwigi w Pleszewie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Raz, dwa, trzy -wyłączamy komputery. W zgodzie z naturą”, który adresowany jest do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z terenu miasta Pleszewa (maksymalnie 310 osób). Projekt realizowany będzie w Ośrodku Rekreacji Konnej Hotel Karczma STARA STAJNIA Zawidowice, w dniu 13.06.2019 roku w godzinach od 9:00 do 13:00. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Ogrodowa 2 w Pleszewie do dnia 31.05.2019 r.