Szanowni Rodzice i Uczniowie – ważne informacje regulujące kształcenie zdalne

Szanowni Rodzice i Uczniowie – ważne informacje regulujące kształcenie zdalne

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny oraz dostępne narzędzia i komunikatory. Dotychczasowy plan lekcji od 25 marca br.( środa) pozostaje bez zmian.

1. Nauczyciele będą realizować tematy zajęć zgodnie z podstawą programową.

2. Do zadawania prac uczniom nauczyciele będą wykorzystywali zakładkę e-dziennika.

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego kontaktuje się z Rodzicami telefonicznie i mailowo na utworzonej grupie.

4. Zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciele mają prawo oceniać uczniów za wykonane zadania.

5. W kształceniu na odległość  będą realizowane poza lekcjami zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

6. Pedagog szkolny pełni codziennie dyżur zgodnie z planem zajęć.

 

dyrektor szkoły

        Romana Kaczmarek