Sukces naszych uczniów!

Sukces naszych uczniów!

Z okazji tegorocznego Dnia Ziemi Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zorganizował konkurs “Czysty las – zadowoleni ludzie
i zwierzęta”. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu lub spotu zwracającego uwagę na problem zaśmiecania lasów oraz na negatywny wpływ śmieci na życie i zdrowie zwierząt. Uczniowie klas siódmych, którzy wzięli udział w tym konkursie, stworzyli bardzo ciekawe prace. Trzy z nich zostały docenione przez Komisję Konkursową. Za plakat II miejsce otrzymała Natalia Głowacka,
a wyróżnienie Maciej Pędzikiewicz. Natomiast w kategorii “filmik/spot ekologiczny” wyróżnione zostały Nikola Gołygowska i Wiktoria Ratajczak. Prace plastyczne są prezentowane na wystawie w Powozowni Ośrodka Kultury Leśnej.

tekst: p. Sławomira Giza

plakaty: Natalia Głowacka, Maciej Pędzikiewicz

film: Nikola Gołygowska, Wiktoria Ratajczak