STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!  III edycja konkursu

STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! III edycja konkursu

Uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół Publicznych nr 2  w Pleszewie brali udział w III edycji konkursu „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”. Konkurs trwał od 3 grudnia  2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Uczestnicy doskonale wykonali  wszystkie zadania przewidziane w regulaminie i dzięki temu nasza szkoła otrzymała  zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat

„STOP uzależnieniom! Uczeń wolny  od uzależnień!”

Celem konkursu było zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeństwa jakie niosą uzależnienia. Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli mieli  do wykonania szereg zadań, m.in.:

– „Uzależnieniom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w których trzeba było wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca  np. do używek;

– przeprowadzenie  we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Uzależnienia – jak się przed nimi bronić”;

– zorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniu z policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy oraz uzależnienia od Internetu, telefonu, zakupów;

– przeprowadzenie w klasach prelekcji na temat: „Konsekwencji uzależnień wśród dzieci i młodzieży”.

Odbyły się również konkursy plastyczne: „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”, „Stop spędzaniu wolnego czasu z telefonem” oraz konkurs  na najlepszą pracę literacką pt. „Kiedy kończy się zabawa, a zaczyna uzależnienie”?

W ramach prowadzonych działań został przeprowadzony również  „Mikołajkowy Bieg Ku Zdrowiu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom za zaangażowanie w przedsięwzięcie, które na pewno pobudziło do refleksji nad tym, co wydaje się zwyczajne, a może okazać się niebezpieczne…

 

tekst: Romana Adamek – koordynator konkursu