Stop uzależnieniom! Lekcje z policjantem

Stop uzależnieniom! Lekcje z policjantem

W ramach prowadzonych działań związanych z trwającym w naszej szkole konkursem Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień p. Mariusz Nicke i p. M. Kołaska pracownicy KPP w Pleszewie przeprowadzili pogadanki z uczniami pt. „Odpowiedzialność wynikająca
z rozprowadzania dopalaczy oraz uzależnienia od internetu, telefonu, zakupów.

Spotkania odbyły się w następujących dniach:

5.12.2019 r. – kl. Vc, VI a, VI c

6.12.2019. – VII a

19.12.2019 r. – kl. VIII a

8.01.2020 r.- kl. VI d, VI e, V b

Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych
z odpowiedzialnością  wynikającą z rozprowadzania dopalaczy oraz ze zjawiskiem przemocy w sieci m.in. przemocy  werbalna (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż ), rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka, publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji, tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.

Tematem przewodnim było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.

tekst i zdjęcia: R. Adamek