Stołówka szkolna- zasady w czasie pandemii

 1. Przy organizacji żywienia ściśle zostają przestrzegane warunki higieniczne wymagane przepisami prawa oraz szczególne warunki ostrożności osób korzystających z żywienia.
 1. Pracownicy kuchni pracują na stanowiskach oddalonych od siebie o 1,5 m, a jeśli to niemożliwe stosują wszelkie środki ochrony osobistej.
 1. Całe wyposażenie kuchenne jest utrzymane w wysokiej higienie.
 1. Korzystanie z posiłków odbywa się ściśle według zaleceń tzn. uczniowie zajmują miejsca wcześniej wyznaczone, spożywając je w najbliższym otoczeniu rówieśników z klasy.
 1. Wyznaczone zostają następujące przerwy obiadowe w celu zmniejszenia liczebności uczniów na poszczególnych przerwach.

Kl. I-II – 11:00

Kl. III – IV – 11:30

Kl. V – VI oraz  – 12:25

Kl. VII-VIII 13:25

 1. W kolejce ustawiamy się klasami, a podczas oczekiwania na podejście do okienka, zachowujemy wymagany odstęp wyznaczony taśmą KOMUNIKACYJNĄ.
 1. Wazy obsługiwane są wyłącznie przez pracownika stołówki.
 1. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentu w zmywarkach i wyparzarkach.
 1. Dania i sztućce zostają wydawane przez osobę wyznaczoną.
 1. Wyposażenia jadalni jest myte i dezynfekowane po każdorazowym skorzystaniu.
 1. Herbaty do śniadań – w klasach.