Spotkanie rodziców uczniów klas VII i VIII z doradcą zawodowym

Spotkanie rodziców uczniów klas VII i VIII z doradcą zawodowym

8 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas VII i VIII z doradcą zawodowym p. Kingą Kubilas-Nowicką z Poradni Psychologicznio-Pedagogicznej w Pleszewie, którego tematem było „Rola rodziców w podejmowaniu decyzji zawodowej przez dziecko”. Pani Kinga Kubilas-Nowicka zwróciła uwagę na rolę i zadania rodziców jako pierwszych i najważniejszych doradców zawodowych w życiu dziecka. Wskazała drogi i sposoby pomocy młodzieży w bardzo istotnym dla nich momencie, jakim jest wybór szkoły ponadpodstawowej. W czasie spotkania zostały dokładnie przedstawione i omówione czynniki wyboru dalszej drogi edukacyjnej tj.: zainteresowania, uzdolnienia, cechy temperamentu i osobowości oraz czynniki zdrowotne, które mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Rodzice zostali zapoznani z możliwymi ścieżkami edukacji po szkole podstawowej.

tekst i zdjęcia: R. Adamek