Sportowy Okrągły Stół po raz trzeci!

Sportowy Okrągły Stół po raz trzeci!

Okrągły stół po raz trzeci!Dnia 13 listopada 2015 roku w ramach III edycji  WF z Klasą odbył się Sportowy Okrągły Stół. Licznie przybyli do auli uczniowie chętnie brali udział w owym wydarzeniu.

Nasze spotkanie otworzyła pani Izabela Świątek – wicedyrektor naszej szkoły. Powitała wszystkich zebranych i podkreśliła ważny charakter tego wydarzenia.

Celem zorganizowanego spotkania była dyskusja nad zaletami i wadami szkolnego wychowania fizycznego, uczniowie zgłaszali propozycje zmian oraz swoje spostrzeżenie. Wspólnie staraliśmy się wypracować wnioski do dalszej pracy. W tym celu uczniowie podzielili się na grupy i na kartce przedstawiciel grupy spisywał ich propozycje. Wszystkie kartki zostały zebrane a plusy
i minusy spisane na wcześniej przygotowanej tablicy. Do najczęściej wymienianych plusów należą: wyjazdy na mecze, korzystanie z basenu miejskiego, dużo sprzętu sportowego, zajęcia w parku miejskim oraz fajni nauczyciele. Wśród minusów wymienić trzeba zbyt małą ilość szatni, turniejów, niewystarczającą ilość sprzętu , zbyt liczne grupy. Znając opinie naszych uczniów postaramy się popracować nad poprawą  warunków i jakości pracy.
W drugiej części Okrągłego Stołu skoncentrowaliśmy się na wyborze zadania, które będzie realizowane w I okresie roku szkolnego. Na odpowiedniej tablicy wyświetliliśmy uczniom prezentację zawierającą opis zadań. Dodatkowo dokładnie wyjaśniliśmy specyfikę każdego tematu. Tym razem każdy uczeń otrzymał karteczkę, na której umieścił numer wybranego przez siebie zadania. W ten sposób dokonaliśmy wyboru.

Zadaniem tym będzie nr 10 „Sport receptą na sukces”. Na dalszym miejscu uplasowało się zadanie numer 1 pod nazwą „Rozruszaj rodziców”.

tekst i zdjęcia: M. Adamska

Okrągły stół po raz trzeci!