Sportowy Okrągły Stół – debata uczniów

Sportowy Okrągły Stół – debata uczniów

III edycję programu „WF z Klasą” rozpoczęliśmy od spotkania w auli naszej szkoły. Podczas tego spotkania uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję wypowiedzieć się na temat lekcji wychowania fizycznego. Wymieniali plusy i minusy dotyczące naszych lekcji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, bazy sportowej. Oprócz tego wybrali zadania do realizacji w tym roku szkolnym. Jako pierwsze będzie realizowane zadanie pod hasłem:  „Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, a drugim okresie będziemy realizować: „Rozruszaj Rodziców”. Więcej informacji na blogu szkoły podstawowej.

 

Tekst i zdjęcia: Ilona Krawczyk