Relacja z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”

Relacja z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”

W dniach 18-24 października 2021 r. dołączyliśmy do akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.

Braliśmy udział w warsztatach online dla, wykonywaliśmy karty pracy oraz oglądaliśmy film o zawodach pt. „Zawodowy zoom”

Wszystkie działania miały na celu zwrócenie uwagi uczniów, jak istotną kwestią jest idea uczenia się przez całe życie. Własny rozwój i nabywanie nowych umiejętności jest bardzo ważne dla każdego. To właśnie ciągła nauka podnosi kwalifikacje, daje większą elastyczność zawodową,
a przez to prowadzi do zwiększenia atrakcyjności i wartości na rynku pracy.

Doradca zawodowy R. Adamek