Od roku 2017 nie powadzi się rekrutacji do gimnazjum.