Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

pliki pdf:

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

prezentacja

ulotka

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Organów Prowadzących

Szkoły/Placówki w woj. wielkopolskim

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie dyrektorom szkół podstawowych
i gimnazjalnych, znajdujących się na obszarze Państwa jurysdykcji,  materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/20  przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Materiały zostaną przekazane Państwu w najbliższym czasie. Dyrektorzy delegatur oraz wydziałów Kuratorium Oświaty w Poznaniu ustalą z Państwem miejsce i termin ich odbioru.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony Rodziców i Uczniów, przypominamy,
że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz wizytatorzy. Ponadto pytania związane
z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl rekrutacja@ko.poznan.pl

Jednocześnie informujemy, że ww. materiały są także dostępne w formie elektronicznej https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.jpg/87a312bb-e402-5454-09df-474aa5b5eae6

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty deklarują pełne wsparcie
i gotowość współpracy z Samorządami.

 

Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Edukacji

Julitta Maria Włodarczyk