Reaguj – to Twój prawny obowiązek !

Reaguj – to Twój prawny obowiązek !

 Z dniem 13 lipca zmieniły się przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa dzieci. Wg nowych przepisów  zawiadomienie policji lub prokuratury jest prawnym obowiązkiem każdego, kto ma wiarygodną informację o popełnieniu, przygotowaniu lub  usiłowaniu popełnienia przestępstwa wobec dzieci. Niezłożenie zawiadomienia zgodnie z art.240par.1kk grozi karą pozbawienia wolności do lat 3. Zmiana prawa spowodowała, że obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym. W przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną. Obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci jest szczególnie ważny w działaniach profesjonalistów pracujących z dziećmi. Reagowanie w przypadku przemocy wobec dzieci oznacza zawiadomienie odpowiednich służb, a także działania mające na celu zatrzymanie krzywdzenia dziecka, udzielenie mu pomocy psychologicznej oraz przygotowanie go do udziału w procedurze prawnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie fdds.pl/reaguj

 

Opracowanie: Agnieszka Wolff