Regulamin XVII Wielkopolskiego Turnieju w Aerobiku Grupowym

Regulamin XVII Wielkopolskiego Turnieju w Aerobiku Grupowym

R E G U L A M I N

XVII  W I E L K O P O L S K I E G O  TU R N I E J U

W  A E R O B I K U  G R U P O W Y M

 

Organizatorzy:

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Dom Kultury w Pleszewie

 

 

Termin i miejsce:   5 maja 2017 r.

gimnazja i szkoły podstawowe – Zespół Szkół Publicznych nr 1

w Pleszewie, ul. Szkolna 1

 

Zgłoszenia:              pisemne lub telefoniczne do 30  kwietnia 2017 r. na adres:

                                 gimnazja Monika Adamska, ZSP nr 2 w Pleszewie .

 1. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew, fax.0-62 742 83 74,

tel. Kom 0- 693 388 494 , monita75@interia.pl

szkoły podstawowe: Elżbieta Kłakulak, ZSP nr 2 w Pleszewie,

 1. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew, fax 0-62 742 83 74,

tel. kom . 0-504 490 735,elka37@op.pl

 

Uczestnictwo:        Turniej jest otwartym przeglądem: prawo startu mają zespoły szkół

z województwa wielkopolskiego zgłoszone w w/w terminie.

Każda szkoła ma prawo zgłosić jeden zespół.

Podczas konkursu wszystkie zespoły zobowiązane są dostarczyć

do stolika technicznego dokładnie opisaną płytę CD

( nazwa szkoły, zaznaczony numer utworu)

Uczestników obowiązuje ważna legitymacja i lista zawodników

podpisana przez dyrektora szkoły

 

 

Zasady:

 1. Czas trwania układu 50-3.20 min.

1.1 Niedopełnienie lub przekroczenie  – brak kwalifikacji.

1.2 Początek układu liczony od 1-szego ruchu wykonanego przez grupę z muzyką w polu ćwiczeń.

1.3 Zakończenie układu to zaakcentowana poza końcowa lub piramida wykonana przez całą grupę.

 1. Muzyka własna .

Na nośniku może znajdować się tylko 1 utwór.

 1. Układ musi mieć charakter kombinacji ćwiczeń w pozycjach wysokich i niskich  (w proporcji od 50/50 do 65/35) powtórzonej dwa razy w takt muzyki  w odpowiednio opracowanej choreografii.

3.1 Pozycje wysokie tzw. „GÓRA” mają zawierać  kroki taneczne o charakterze aerobikowym w różnych  kierunkach  połączone  z ćwiczeniami ramion, nóg, tułowia, podskoki i przeskoki,

3.2 Pozycje niskie tzw. „DÓŁ” to ćwiczenia w parterze; np. ćwiczenia na mięśnie brzucha, ud,

pośladków, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia z elementami siły statycznej i dynamicznej.

 1. W układzie nie mogą wystąpić elementy z przyborem lub przyrządem do ćwiczeń.
 2. Liczebność grupy 6-12 osób.

 

 1. ELEMENTY OBOWIĄZKOWE

6.1 – 4 wymachy w przód w pozycji wysokiej, wykonane naprzemiennie i równocześnie przez cały zespół, bez przemieszczenia i w ustawieniu bokiem do linii frontu. Praca ramion dowolna.

Wymach to podniesienie nogi prostej w kolanie powyżej linii bioder. Dozwolona dowolna

kombinacja (np. 2+2, 3+1..). Ocena maksymalna–6 punktów.

 

6.2 –  4 pajace wykonane równocześnie przez cały zespół, bez przemieszczenia i w ustawieniu

przodem  do linii frontu. Praca ramion dowolna.

Pajac to ruch wykonany zeskokiem do rozkroku i złączenia nóg obunóż przy ugięciu  kolan

podczas każdego zeskoku (amortyzacja ruchu). Ocena maksymalna–6 punktów.

 

6.3 – ćwiczenia siły statycznej wykonane równocześnie przez cały zespół, w tym:

– pompki–minimum 2.   Ocena maksymalna –3 punkty.

– Ćwiczenia mięśni brzucha w siadzie lub w leżeniu na plecach, podpór leżąc przodem–

minimum 2.  Ocena maksymalna– 3 punkty.

Elementy siły statycznej należy zaznaczyć zatrzymaniem pozycji na 3 sekundy.

 

 1. ELEMENT AKROBATYCZNY

Zawodnicy mogą wykonać tylko 1 element akrobatyczny, spośród:

 1. przewrót w przód
 2. przewrót w tył
 3. przerzut bokiem
 4. mostek (podpór łukiem leżąc tyłem) – zatrzymanie pozycji na 3 sekundy,
 5. szpagat – zatrzymanie pozycji na 3 sekundy,
 6. stanie na rękach

– dopuszczalna kombinacja 2-ch elementów; traktowana jako 1 element akrobatyczny,

– dopuszczalne  wykonanie 2-ch różnych elementów przez zespół w tym samym czasie,

– element akrobatyczny jest zaliczony pod warunkiem wykonania w tym samym czasie

(momencie  układu) przez wszystkich zawodników,

– piramida może wystąpić tylko jako element kończący układ, nie jest  dodatkowo

punktowana, (może wpłynąć na podniesienie wartości artystycznej układu).

– dodatkowy element akrobatyczny może wystąpić tylko we wstępie lub/i zakończeniu.

Nie będzie dodatkowo punktowany. Może podnieść wartość artystyczna układu.

Ocena maksymalna–6 punktów.

 1. OCENA

Ocenie podlega:

– dobór muzyki, synchronizacja ruchu z muzyką,

– dobór ćwiczeń w pozycjach wysokich, ocena techniki ruchu,

– dobór ćwiczeń  w pozycjach niskich, ocena techniki ruchu,

– choreografia  w tym: płynne przejścia między ćwiczeniami, płynne przejścia

pomiędzy  kombinacjami pozycji wysokich i niskich, wykorzystanie przestrzeni,

– element  akrobatyczny,

– elementy obowiązkowe,

– wstęp i zakończenie układu, ogólne wrażenie artystyczne, estetyka i dobór stroju,

– zgodność z regulaminem. Brak z godności z regulaminem skutkuje dyskwalifikacją.

 

Finansowanie:     koszty organizacyjne oraz nagrody zapewniają organizatorzy, przyjazd

ekip na koszt własny

 

Nagrody:           za miejsca I  – puchary i dyplomy

za miejsca II – VI – dyplomy i statuetki

za miejsca I-III nagrody rzeczowe

 

dla wszystkich drużyn – dyplomy uczestnictwa

 

Uwagi końcowe:   kolejność startów ustalona zostanie drogą losowania

                               wszelkie sprawy sporne  i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają

organizatorzy;

układy wykonywane będą na parkiecie – uczestników obowiązuje obuwie

sportowe;

 

Program minutowy: 9.40- odprawa techniczna

10.00 – oficjalne otwarcie turnieju

10.20 – rozgrzewka

10.30 – starty

ok.14.00 – oficjalne zakończenie turnieju

 

Informacje dotyczące turnieju umieszczone są również na stronie  Szkolnego Związku Sportowego, stronie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.