QR kody na języku angielskim

QR kody na języku angielskim

Uczniowie klasy VIIc powtarzali gramatykę języka angielskiego przy pomocy QR kodów do zamalowania. Ich zadaniem było wybranie z zestawu zdań tych poprawnych a następnie zmalowanie odpowiednich liczb wypełniających QR kod. Po poprawnym zaczernieniu pól i zeskanowaniu ich czytnikiem kodów uczniowie otrzymywali informację zwrotną. Na zakończenie lekcji uczniowie, wspólnie z nauczycielem, omówili zdania i poprawili zdania błędne.