Przyjaciele Zippiego

Przyjaciele Zippiego

Uczniowie Ia rozpoczęli cykliczne spotkania w ramach wdrażanego w klasie programu „Przyjaciele Zippiego”. Jest to rekomendowany, międzynarodowy program  promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci.
Główny cel programu to pomaganie dzieciom uczyć się jak radzić sobie z problemami i sytuacjami w życiu codziennym. Koncentruje się na tym jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami. Pokazuje również jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Uczniowie wezmą udział w 24 spotkaniach, podczas których będziemy rozmawiali o uczuciach, komunikowaniu się, nawiązywaniu więzi, rozwiązywaniu konfliktów oraz przeżywaniu zmiany i straty.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Nowacka