Przydział sal w dniu Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024

Przydział sal w dniu Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024

klasa

imię nazwisko wychowawcy

Numer sali

I a

Jolanta Nowacka

I b

Ewa Borkowska

I c

Małgorzata Kulza – Kupajska

II a

Paulina Woldańska

3 I

II b

Kinga Adaszak

8 I

II c

Ewelina Kuczyńska

5 I

III a

Magdalena Gluba

9 I

III b

Renata Frąszczak

2 I

III c

Natalia Przybylska

4 I

IV a

Sylwia Melka

3 III

IV b

Kamila Hypka-Garsztka

9 III

V a

Aldona Ratajczak

6 III

V b

Apolonia Kałużna -Ulbrych

8 III

V c

Małgorzata Michalska

10 III

VI a

Beata Tomczak

4 III

VI b

Magdalena Warszowska-Ptak

5 III

VI c

Marta Michalak

7 III

VII a

Katarzyna Marcinkowska

12 III

VII b

Agnieszka Wolińska

5 II

VII c

Ewa Mądrecka-Gembalska

10 II

VII d

Elżbieta Kłakulak

7 II

VIII a

Hanna Łabuzińska

2 II

VIII b

Ilona Krawczyk

9 II