Przegląd Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”

Przegląd Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”

W  piątek, dnia 17 listopada,  nasz chór  pod kierunkiem Przemysława Paterki wystąpił w Przeglądzie Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

W koncercie tym wzięły udział chóry szkolne z Południowej Wielkopolski.

Cór zaprezentował dwie pieśni patriotyczne w opracowaniu dwugłosowym: „Biały krzyż” i „Przybyli ułani”.

tekst i zdjęcia: P. Paterka