Przedłużenie nauki zdalnej

Przedłużenie nauki zdalnej

Minister Edukacji i Nauki p. Przemysław Czarnek  poinformował, że do końca lutego 2021 roku szkoły funkcjonują w dotychczasowym systemie nauczania: klasy I-III w trybie stacjonarnym natomiast klasy IV-VIII w trybie zdalnym.