Projekt „Zawody naszych rodziców”.

Projekt „Zawody naszych rodziców”.

W ramach projektu „Zawody naszych rodziców” , uczniowie klasy Id wraz z wychowawczynią Marzeną Kłakulak-Kucałą, byli w Odlewni Artystycznej „Brązart”, do której zostali zaproszeni przez rodziców i dziadków ucznia tej klasy, Jasia Kwiecińskiego. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Zobaczyliśmy, jak wykonuje się odlewy w dwóch technologiach: – formowania w piasku oraz traconego wosku, dwiema metodami: gipsową i ceramiczną.Dowiedzieliśmy się również, że pracownia wykonała wiele tablic pamiątkowych, które podkreślają ważne wydarzenia i znane z życia publicznego osobistości. Wykonano tutaj liczne pomniki i rzeźby figuralne, a także tablice, statuetki i medale dla kraju i zagranicy. Firma wykonała wiele prac, które możemy podziwiać w Pleszewie, między innymi   Pomnik św. Floriana. Dowiedzieliśmy się również o pracach poza naszym miastem. Jest ich bardzo dużo, m.in. tablica pamięci poległych w obozie Auschwitz – Birkenau, Pomnik Papieża Jana Pawła II w Kaliszu, Pomnik Fryderyka Chopina we Wrocławiu, a także zrekonstruowany sarkofag św. Wojciecha w Gnieźnie.Poznając kolejne etapy technologiczne, mogliśmy się przekonać, że prace powstające w tej odlewni charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania, doskonałą wyrazistością. Byliśmy zachwyceni doskonałym odwzorowaniem szczegółów.

Tajniki pracy przekazał nam dziadek Jasia, pan Juliusz Kwieciński, któremu w 1980 r. został nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki tytuł „Mistrza Rzemiosła Artystycznego” w dziedzinie odlewnictwa, a w 1987 r. tytuł artysty plastyka w dyscyplinie rzeźby w zakresie odlewnictwa artystycznego w metalach.

Państwu Kwiecińskim serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w tej niezwykle ciekawej lekcji.

Napisała i fotografowała Marzena Kłakulak-Kucała