Projekt „Z Pleszewa – ku Niepodległej”

Projekt „Z Pleszewa – ku Niepodległej”

Muzeum Regionalne w Pleszewie, w porozumieniu z pleszewskimi szkołami oraz stowarzyszeniami, realizuje projekt pod nazwą „Z Pleszewa – ku Niepodległej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program dotacyjny „Niepodległa” wspiera różnorodne działania przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się państwa polskiego. Celem programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Projekt edukacyjny „Z Pleszewa – ku Niepodległej” ma na celu upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego lokalnych bohaterach szczególnie wśród młodzieży pleszewskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, której zaktywizowaniu mają służyć podjęte działania. Wykład wprowadzający do projektu pt. „Sytuacja polityczna w Wielkopolsce w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego” wygłosi w Muzeum Regionalnym dr Andrzej Szymański. Następnie młodzież weźmie udział w rekonstrukcji walk powstańczych na pleszewskim Rynku z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej Wielkopolski. Rekonstrukcja, na którą zaproszeni są wszyscy mieszkańcy naszego miasta, ma wzmocnić poczucie wspólnoty oraz zintegrować społeczność lokalną wokół wspólnego przeżywania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejnym etapem projektu będą lekcje tematyczne przeprowadzone dla uczestników projektu w szkołach, które przygotują młodzież do udziału w grze terenowej pt. „Szlakiem pleszewskich powstańców. Pleszew ­ Kobyla Góra”. Głównym punktem projektu jest bowiem wyjazd uczniów do Kobylej Góry i przeprowadzenie tam gry terenowej. Wybór miejsca nie jest oczywiście przypadkowy. Pleszewscy powstańcy wielkopolscy walczyli przede wszystkim w okolicach Kobylej Góry, Ligoty i Ostrzeszowa pod dowództwem ppor. Feliksa Pamina i sierż. Antoniego Kozłowicza. Upamiętnieniu tego pierwszego – wybitnego dowódcy służy wytyczony w Kobylej Górze Szlak Powstańczy im. Feliksa Pamina, który młodzież zwiedzi i dzięki temu bliżej pozna postać i zasługi niedocenianego dziś przywódcy pleszewskich powstańców. Podsumowaniem projektu będzie wykład Janusza Waliszewskiego w Muzeum Regionalnym pt. „Kompanie Feliksa Pamina”.

Realizacja projektu przyczyni się na pewno do upowszechnienia, szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o zmaganiach Wielkopolan o polskość ich dzielnicy w okresie pruskiego zaboru oraz walki naszych przodków o niepodległość i granice Polski. Mimo upływu niemal stu lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego w pełni zwycięskiego polskiego powstania, poziom wiedzy o nim jest w naszym społeczeństwie nadal zatrważająco niski.

Projekt będzie realizowany do końca listopada br. Partnerami projektu są: Zespół Szkół Publicznych nr 1, Zespół Szkół Publicznych nr 2, Zespół Szkół Publicznych nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego.

 

 

Katarzyna Rutkowska

Koordynator projektu

Muzeum Regionalne w Pleszewie