Projekt grantowy pn.:  „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt grantowy pn.: „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt grantowy pn.:

„ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew w 37 laptopów niezbędnych do prowadzenia lekcji zdalnych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U2020.410 ze zmianami).

Okres realizacji: 28.04.2020 r. – 28.10.2020 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Grantobiorca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia:
poniedziałek – 7:30 – 16:30;
wtorek-czwartek – 7:30-15:30;
piątek – 7:30-14:30
email: sekretariat@pleszew.pl
tel: 62 74 28 310

Cel i uczestnicy projektu:

Projekt ma na celu ułatwić 35 uczniom i 2 nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych wprowadzonym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19.

Planowane efekty:

Wyposażenie 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji zdalnych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 97.846,50 zł

 

Prosimy kliknąć w grafikę: