Oświadczenie Dyrekcji ZSP nr 2 w Pleszewie

Oświadczenie Dyrekcji ZSP nr 2 w Pleszewie

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie informuje, iż wczorajsza próbna ewakuacja szkoły zorganizowana została zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z tym dokumentem jesteśmy zobligowani do organizacji takich ćwiczeń, z zastrzeżeniem przeprowadzenia ich w pierwszych 3 miesiącach nowego roku szkolnego. Zwyczajowo, odczekujemy pierwsze 2 miesiące, by dzieci dobrze poznały rozległe tereny szkolne. Próbną ewakuację należy zgłosić na piśmie z wyprzedzeniem do Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej, co uczyniliśmy z ponad miesięcznym wyprzedzeniem (pismo z dn. 09.10.2015r.).
Ustawodawca nie przewiduje odwołania alarmu, wobec czego próby nie odwołano. Ewakuację nadzorowała także p. Renata Antczak-Nowacka- inspektor ochrony p.poż. (Nr SIOP/55/2012/14/1).
W takcie ewakuowania budynków nastąpiło „oberwanie chmury”, konsekwencją czego wszyscy uczestnicy akcji przemokli. Zmiana kierunku ewakuacji i zbiórki także nie była możliwa, pomijając procedury prawne, chociażby ze względów bezpieczeństwa i zagrożenia „stratowania” ewakuowanych w obliczu dezinformacji i możliwej paniki (korzystano z 7 wyjść ewakuacyjnych). Nie możemy także wprowadzać zamętu informacyjnego. Uczeń po usłyszeniu sygnału do ewakuacji musi bezzwłocznie, w sposób zorganizowany, opuścić budynek. Nie możemy pozwolić, by czekał na odwołanie alarmu… W sytuacji realnego zagrożenia, ryzyko utraty życia byłoby zbyt duże. Wszyscy uczniowie byli w okryciach wierzchnich.
Wiemy, że wychowawcy i nauczyciele zorganizowali możliwość suszenia ubrań, a nawet włosów. Umożliwili wymianę mokrej odzieży na suchą we współpracy z rodzicami. Włączyliśmy ogrzewanie w klasach na możliwie wysoką temperaturę. W stołówce czekała na uczniów ciepła herbata.
Są też pozytywy, bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszej szkoły. Ewakuacja wszystkich budynków zajęła łącznie 4 minuty, wszyscy uczniowie wyszli praktycznie w jednym czasie i w sytuacji realnego zagrożenia, byliby bezpieczni.

Z poważaniem
dyrektor Romana Kaczmarek
wicedyrektor Izabela Świątek
inspektor ochrony p.poż. Renata Antczak-Nowacka