PRAWA DZIECKA – TO WAŻNA SPRAWA!

PRAWA DZIECKA – TO WAŻNA SPRAWA!


Każde dziecko to Człowiek, posiadający swoje prawa. Przekonali się o tym uczniowie klas 4-5, którzy spotkali się na apelu poświęconym prawom dziecka. Apel został zorganizowany przy współpracy nauczyciela Gimnazjum pana Grzegorza Barana i naszych gimnazjalistek. Spotkanie związane było z wdrażaną w naszej szkole od września certyfikacją „ CHRONIMY DZIECI”.

Uczniowie obejrzeli prezentację przedstawiającą sytuacje z życia codziennego i dowodzącą, że dzieci też mają swoje prawa, a dorośli powinni je respektować. Konwencja Praw Dziecka chroni wszystkie osoby poniżej osiemnastego roku życia, opiera się na czterech podstawowych zasadach:

• dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne,

• dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu,

• dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny),

• dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia;

Podsumowaniem spotkania był konkurs, w którym uczniowie oglądali prezentowane historyjki obrazkowe i odgadywali, które prawo jest ich podstawą oraz wszyscy uczyliśmy się piosenki o prawach dziecka.

Chociaż w naszej szkole prawa dziecka mają „swoje święto” cały rok i ani na chwilę o nich nie zapominamy, to dziś śpiewając piosenkę, chcieliśmy, by usłyszał ją dorosły świat:

„Mam prawo żyć, mam prawo być-sobą

Czuć się bezpiecznie wolną być osobą

Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić poniżać i bić

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Refren: Dziecka, dziecka, prawa, prawa

Poważna sprawa, poważna sprawa,

Dziecka, dziecka, prawa, prawa

To nie zabawa, to nie zabawa.

 

Mam prawo śnić, mam prawo być-inny.

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.

mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę

mam prawo płakać-cicho gdy mi źle”

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Teraz i uczniom i pracownikom szkoły – nam wszystkim te słowa mocno dźwięczą w uszach i mamy nadzieję, że ani na chwilę o prawach dziecka nie pozwolą nam zapomnieć. Spotkanie przypomniało wszystkim, że „Nie ma dzieci – są ludzie”- dziecko to pełnoprawny obywatel i należy mu się najwyższe poszanowanie.

Bardzo dziękujemy naszym starszym koleżankom z Gimnazjum i panu Grzegorzowi za przygotowanie i przeprowadzenie ciekawego spotkania.

tekst, zdjęcia i filmiki : M. Michalska