Potrafię słuchać

Potrafię słuchać

Co innego słyszeć, a co innego słuchać…”

Orson Scot Card

Poświęcamy w życiu sporo czasu na to, aby nauczyć się mówić, pisać i czytać czy też posługiwać się językiem obcym. Niestety, nikt nie kładzie nacisku na naukę słuchania. Badania naukowe udowodniły, że w tej dziedzinie większość ludzi wykorzystuje tylko jedną trzecią swych możliwości. A przecież to właśnie umiejętność słuchania jest jednym  z najważniejszych wymogów do osiągnięcia sukcesu.

Aktywnym słuchaczem nie zostaje się z przypadku. Ta umiejętność wymaga wiele cierpliwości. Pierwszym krokiem człowieka, który chce się stać aktywnym słuchaczem, jest zrozumienie jak ważne jest samo słuchanie. Drugim krokiem jest chęć uczenia się. Trzecim jest ćwiczenie się w technice słuchania.

Uczniowie klas I-III, w ramach kolejnego hasła innowacji pedagogicznej, stawiali kolejne kroki w temacie  aktywnego słuchania- przygotowali rymowanki, porady, rysunki i plakaty, wykazując się dużą znajomością tematu. A o tym, że dzieci potrafią słuchać, przekonaliśmy się podczas przedstawienia pt. „ZABAWA W ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ”, przygotowanego przez małych aktorów z klasy II d. W związku z tym uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające umiejętność uważnego słuchania, które wręczyła im p. Marzena Kłakulak-Kucała, autorka tego spotkania. Prace, które powstały wokół tego tematu można obejrzeć w korytarzu prowadzącym do klas I-III. Na koniec rada Beniamina Balcerka z klasy III a:

                          Kto w słuchaniu jest wspaniały, ten jest niemal doskonały!

 

Tekst:Marzena Kłakulak-Kucała,  zdjęcia: Agnieszka Korach, Elżbieta Górska