POMÓŻMY PRZETRWAĆ PRZYRODZIE

POMÓŻMY PRZETRWAĆ PRZYRODZIE

POMÓŻMY PRZETRWAĆ PRZYRODZIE- pod takim hasłem odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu EKO- PLESZEW

Mimo, iż Ziemia to zamknięty system, a ilość wody nie uległa zmianie od miliona lat, ponad 800 milionów ludzi na świecie, nie ma dostępu do czystej wody pitnej. W związku z tym odkrywaliśmy tajemnice wody. Jak świadomie korzystać z zasobów wody? Jak stworzyć domowej roboty filtr, do jej oczyszczenia? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas zajęć EKO

Rozmawialiśmy również o konsekwencjach, jakie może wywołać brak wody, nie tylko dla człowieka, ale również dla całej gospodarki. Pracując indywidualnie uczestnicy projektu wykonali własne filtry do oczyszczania brudnej wody. Na koniec zajęć wspólnie bawiliśmy się w eko zabawy ruchowe.

tekst i zdjęcia: Ewelina Kuczyńska