Pomagamy zrozumieć.

Pomagamy zrozumieć.

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na spotkanie edukacyjno-informacyjne, podczas którego poruszymy zagadnienia:

– Lateralizacja, analizator, percepcja, czyli jak „rozszyfrować” opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

– Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

– Praca z dzieckiem w domu, czyli jak realizować zalecenia zawarte w opinii.

 

Klasy I – III szkoły podstawowej – 20.02.2017 r., godz. 17.00 (świetlica)

Klasy IV – VI – 21.02.2017 r., godz. 17.00 (świetlica)

Klasy 1-3 gimnazjum – 22.02.2017 r., godz. 17.00 (świetlica).

Agnieszka Stańczyk