Podsumowanie miesiąca – kwiecień- Potrafię słuchać.

Podsumowanie miesiąca – kwiecień- Potrafię słuchać.

„Co innego słyszeć, a co innego słuchać…”

Orson Scot Card

Poświęcamy w życiu sporo czasu na to, aby nauczyć się mówić, pisać i czytać czy też posługiwać się językiem obcym. Niestety, nikt nie kładzie nacisku na naukę słuchania. Badania naukowe udowodniły,że w tej dziedzinie większość ludzi wykorzystuje tylko jedną trzecią swych możliwości. A przecież to właśnie umiejętność słuchania jest jednym z najważniejszych wymogów do osiągnięcia sukcesu. Aktywnym słuchaczem nie zostaje się z przypadku.Ta umiejętność wymaga wiele cierpliwości. Pierwszym krokiem człowieka, który chce się stać aktywnym słuchaczem , jest zrozumienie jak ważne jest samo słuchanie. Drugim krokiem jest chęć uczenia się. Trzecim jest ćwiczenie się w technice słuchania. Uczniowie klas I-III, w ramach kolejnego hasła innowacji pedagogicznej, zaczęli stawiać pierwsze kroki w temacie aktywnego słuchania. Pierwszoklasiści, przygotowali rysunki mówiące o tym, kogo należy słuchać. Uczniowie drugich klas wykonali plakaty – II a: „Czego powinniśmy unikać, aby być dobrym słuchaczem”, II b: „Dlaczego warto słuchać innych”, II c:„Jakie mogą być konsekwencje, gdy nie słuchamy innych”. Trzecioklasiści również wykazali się dużą znajomością tematu. Uczniowie klasy III a ułożyli rymowanki mówiące o tym, jak ważne jest słuchanie, uczniowie klasy III b napisali, kiedy należy słuchać innych, a kiedy nie, natomiast uczniowie klasy III c przygotowali wskazówki dla kolegów i koleżanek dotyczące aktywnego słuchania. Spotkanie w auli sprawdziło umiejętność słuchania najmłodszych uczniów naszej szkoły poprzez odpowiedzi na pytania przygotowane na podstawie wysłuchanych wierszy, które przedstawili uczniowie klasy I d. Po sprawdzeniu odpowiedzi i przyznaniu punktów za każdą poprawną odpowiedź, okazało się, że wszyscy uczniowie doskonale słuchali kwestii wypowiadanych przez małych aktorów. W związku z tym uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające umiejętność uważnego słuchania, które wręczyła im p. Marzena Kłakulak – Kucała, autorka tego spotkania. Prace, które powstały wokół tego tematu można obejrzeć w korytarzu prowadzącym do klas I-III. Na koniec rada Beniamina Balcerka z klasy II a:

Kto w słuchaniu jest wspaniały, ten jest niemal doskonały!

Napisała Marzena Kłakulak – Kucała