Podsumowanie działalności kółka biologicznego

Podsumowanie działalności kółka biologicznego

Czym się zajmowaliśmy ?

Uczniowie samodzielnie lub w grupach wykonywali preparaty mikroskopowe, wykrywali obecność skrobi, tłuszczów i witaminy C w produktach spożywczych. Dokonywali analizy etykiet produktów spożywczych pod kontem składników odżywczych i dodatków do żywności, zaszyfrowanych pod symbolem E. Na tej podstawie selekcjonowali produkty spożywcze, które powinny być wykluczone z diety.

 

Zajęcia obejmowały swoim zakresem współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną , wyjście do oczyszczalni ścieków oraz  laboratorium analitycznego.

W ramach kółka biologicznego realizowaliśmy nie tylko zaplanowaną tematykę ale podejmowaliśmy dodatkowe działania. Uczniowie zaplanowali oraz przygotowali doświadczenia i pokazy z suchym lodem na Dni Otwarte Szkoły. Wykazali się dużą kreatywnością. Nie zabrakło zajęć terenowych, podczas których uczyliśmy się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów.