„Podaruj wiersz”

„Podaruj wiersz”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie Zespołu Szkół Publicznych nr 2
w Pleszewie zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa
Herberta pt. „Podaruj wiersz”. Akcja polegała na odręcznym przepisaniu wybranego przez
siebie wiersza na specjalnej papeterii przygotowanej przez organizatora, by móc podarować
go bliskiej osobie. Uczniowie wybrali wiersze o tematyce jesiennej takich poetów jak Helena
Bechlerowa, Hanna Zdzitowiecka, Hanna Ożogowska, Maria Czerkawska, Ewa Szelburg-Zarembina,
Władysław Broniewski, Jan Babicz, Władysław Broniewski, Tadeusz Droń. Akcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem ogółem wzięło w niej udział ok. 150 uczniów z klas IV, V, VI, VII, VIII naszej szkoły.