Płatności za wyżywienie- styczeń 2024

Płatności za wyżywienie- styczeń 2024

OBIADY – STYCZEŃ 2024 R.

Wpłaty za obiady należy uiścić w terminie do  08 LUTEGO 2023 r.

 NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 70 84070003 0019 1258 2000 0006.

Prosimy pamiętać, że wpłata musi być „fizycznie na koncie” najpóźniej ostatniego dnia terminu.

Bardzo istotna jest również skrupulatność w dokonywaniu płatności – PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT.

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ INFORMACJĘ O PŁATNOŚCI NA DANY MIESIĄC

(np. Jan Kowalski kl. I a, na obiady za STYCZEŃ 2023 r.)

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, JESTEŚMY GOTOWI UDZIELIĆ PAŃSTWU POTRZEBNYCH INFORMACJI.

Opłaty za obiady w GRUDNIU przedstawiają się następująco:

Uczniowie

22 dni żywieniowe x 4,00 zł = 88,00 zł od dziecka

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:

22 dni żywieniowe x 4,00 zł (koszty żywienia) + 22 dni żywieniowych x 6,00 zł (koszty przetworzenia) = 220,00 zł

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki ustawowe.

UWAGA!!!!

Osoby zgłaszające nieobecność dziecka w wiadomości przez e-dziennik otrzymają obliczoną kwotę
do zapłaty w wiadomości, również przez e-dziennik. Prosimy sprawdzać korespondencję elektroniczną!!!