Płatności za obiady we wrześniu

Płatności za obiady we wrześniu

OBIADY – WRZESIEŃ 2023 r.

Wpłaty za obiady należy uiścić w terminie do 08 PAŹDZIERNIKA 2023 r. |

NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 70 84070003 0019 1258 2000 0006.

Prosimy pamiętać, że wpłata musi być „fizycznie na koncie” najpóźniej ostatniego dnia terminu. Bardzo istotna jest również skrupulatność w dokonywaniu płatności – PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ INFORMACJĘ O PŁATNOŚCI NA DANY MIESIĄC
(np. Jan Kowalski kl. I a, na obiady za WRZESIEŃ 2023 r.)
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, JESTEŚMY GOTOWI UDZIELIĆ PAŃSTWU POTRZEBNYCH INFORMACJI.

Opłaty za obiady we WRZEŚNIU przedstawiają się następująco:

Uczniowie
18 dni żywieniowych x 4,00 zł = 72,00 zł od dziecka

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:
18 dni żywieniowych x 4,00 zł (koszty żywienia) + 18 dni żywieniowych x 6,00 zł (koszty przetworzenia) = 180,00 zł
Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki ustawowe.

UWAGA!!!!
Osoby zgłaszające nieobecność dziecka w wiadomości przez e-dziennik otrzymają obliczoną kwotę do zapłaty w wiadomości, również przez e-dziennik. Prosimy sprawdzać korespondencję elektroniczną!!!