OBIADY – CZERWIEC 2024 R.

Wpłaty za obiady należy uiścić w terminie do 08 LIPCA 2024 r.

 NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 70 84070003 0019 1258 2000 0006.

Prosimy pamiętać, że wpłata musi być „fizycznie na koncie” najpóźniej ostatniego dnia terminu.

Bardzo istotna jest również skrupulatność w dokonywaniu płatności – PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT.

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ INFORMACJĘ O PŁATNOŚCI NA DANY MIESIĄC

(np. Jan Kowalski kl. I a, na obiady za CZERWIEC 2024 r.)

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, JESTEŚMY GOTOWI UDZIELIĆ PAŃSTWU POTRZEBNYCH INFORMACJI.

Opłaty za obiady w CZERWCU przedstawiają się następująco:

Uczniowie

15 dni żywieniowych x 4,00 zł = 52,00 zł od dziecka

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:

13 dni żywieniowych x 4,00 zł (koszty żywienia) + 13 dni żywieniowych x 6,00 zł (koszty przetworzenia) = 130,00 zł

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki ustawowe.

UWAGA!!!!

Osoby zgłaszające nieobecność dziecka w wiadomości przez e-dziennik otrzymają obliczoną kwotę  do zapłaty w wiadomości, również przez e dziennik. Prosimy sprawdzać korespondencję.