Pieszo do Brzezia

Pieszo do Brzezia

100_2424

Jeszcze przed majowym weekendem, bo 29 kwietnia, uczniowie klas czwartych wzięli udział w rajdzie pieszym. Celem ich wędrówki było Brzezie, które zostało wybrane nie bez przyczyny, w końcu tam właśnie mieszkają niektórzy uczniowie klasy IVc. Wędrówka rozpoczęła się o godzinie 9.15. Pogoda była wymarzona i sprzyjała marszowi. Przemierzając kolejne kilometry czwartoklasiści podziwiali piękno otaczającej przyrody, zwracając uwagę na rodzącą się roślinność i śpiew ptaków. Największe jednak wrażenie zrobił na nich widok pasących się saren. Droga do Brzezia zajęła uczniom i ich wychowawczyniom godzinę i piętnaście minut. Na miejscu na wędrowców czekało ognisko oraz kiełbaski i bułki, soki. Wspólnym rozmowom i zabawom nie było końca. Pod mury szkoły uczniowie wrócili szkolnym autobusem. Bez wątpienia dzień ten pozostanie na długo w ich pamięci.

W imieniu uczniów i wychowawczyń klas czwartych: p. Madreckiej-Gembalskiej, p. Szymaniak i p. Marcinkowskiej serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów klasy IVc – pani Nowaczyk, pani Adamskiej oraz panu Mikłosowi, za przygotowanie wspaniałej imprezy.

tekst i zdjęcia: K. Marcinkowska