Pierwsze teatralne kroki uczniów klasy Ib

Pierwsze teatralne kroki uczniów klasy Ib

Pierwszoklasiści, pracując metodą projektu, stworzyli własny teatrzyk kukiełkowy. Uczniowie własnoręcznie wykonali kukiełki. Wykorzystali przy tym drewniane łyżki, kawałki tkanin oraz włóczki. Każdy wykazał się dużą wyobraźnią i niezwykłą kreatywnością, a efekty pracy były zachwycające. Podczas realizacji projektu dzieci dowiedziały się kto pracuje w teatrze oraz jakie są etapy etapy przygotowań spektaklu teatralnego. Na koniec, uczniowie podzieleni na grupy, przygotowali i przedstawili przed rówieśnikami krótkie przedstawienie teatralne. Widownia każdą grupę nagrodziła gromkimi brawami. Realizacja projektu przyniosła maluchom wiele radości.

Tekst i zdjęcia: Ewa Borkowska