GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ w czasie COVID-19

1. Do gabinetu pielęgniarki szkolnej wchodzimy pojedynczo, w maseczce lub przyłbicy ochronnej. Przed wejściem dezynfekujemy ręce.

2. Uczniowie oczekujący przed gabinetem zachowują 1,5m wymaganej odległości między sobą.

3. Uczniowie stosują się do wszelkich zaleceń pielęgniarki szkolnej względem zachowania bezpieczeństwa.