Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

W poniedziałek, 14 października 2019 roku, w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania klas pierwszych na uczniów.
To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.
Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się od ”Królewskiego orszaku” – na czele którego szła uczennica wcielając się w postać Królowej Jadwigi – patronki naszej szkoły.
W orszaku szli uczniowie klas pierwszych – klasy I a, I b i I c , panie wychowawczynie: Kinga Adaszak, Małgorzata Rygiel – Nowacka , Agnieszka Wolff i rodzice uczniów. Pod tablicą pamiątkową widniejącą na budynku szkoły od ulicy Ogrodowej przedstawiciele  klas pierwszych  złożyli wiązankę kwiatów. W progu szkoły wszystkich witała pani dyrektor Romana Kaczmarek wraz z zastępcą panią Elżbietą Bijacik – Knappe. Następnie uczestnicy pasowania udali się do auli szkoły na dalszą część uroczystości.
Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Romana Kaczmarek.
W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie. Również rodzice uczniów złożyli ślubowanie, że będą pomagać swoim dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych.
Podczas pasowania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dodatkową niespodzianką były kuferki edukacyjne zakupione przez rodziców i słodki poczęstunek w klasach.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

 

tekst: Kinga Adaszak, zdjęcia: Monika Gorgosz