Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Ślubowanie – uroczystość pasowania na ucznia- to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego dziecka. Ta coroczna uroczystość ma w naszej szkole podniosły charakter.

Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową patronki naszej szkoły Królowej Jadwigi. Następnie przeszli do auli, gdzie niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości- pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, recytowali wiersze i odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny. Rodzice nagradzali wszystkie występy gromkimi brawami. Aktu pasowania-wielkim ołówkiem- dokonała pani dyrektor Elżbieta Bijacik- Knappe. Następnie uczniowie klas pierwszych w obecności sztandaru szkoły ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom. Nad przebiegiem uroczystości czuwała królowa Jadwiga z paziami, którzy na zakończenie zabrali głos i przemówili do najmłodszych uczestników wydarzenia.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w pleszewskiej Dwójce dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, by szkoła była miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

Zdjęcia dzięki uprzejmości J. Smuszkiewicz i M. Matłoki

Tekst: Ewa Borkowska