Zasady funkcjonowania Biblioteki szkolnej ZSP nr 2 w Pleszewie

w okresie epidemii COVID-19

Procedura ma na celu:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników biblioteki oraz użytkowników.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym,
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy, dyrektor, czytelnicy
i ich opiekunowie oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

Postanowienia ogólne:

 1. Praca bibliotekarzy odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze.

 2. Bibliotekarze pracują w przyłbicach/ maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych, zachowują dystans od czytelników i od siebie ok. 1,5m.

 3. W punkcie kontaktu użytkownika – czytelnika z bibliotekarzem : bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem, blat ten jest dezynfekowany po każdym użytkowniku.

 4. Przy wejściu do biblioteki zorganizowane jest stanowisko dezynfekcji rąk wyposażone
  w płyn do dezynfekcji oraz instrukcję dezynfekcji rąk .

 5. Czytelnicy mogą korzystać wyłącznie z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki i według ustalonego harmonogramu.

 6. Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz założenia i noszenia maseczki (lub innej osłony nosa i ust).

 7. Do księgozbioru ma dostęp wyłącznie bibliotekarz, który podaje czytelnikowi konkretne tytuły.

 8. Czytelnicy mają możliwość wcześniejszej rezerwacji książek poprzez maila biblioteki (biblzsp2@op.pl).

 9. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 czytelników, którzy zachowują między sobą oraz bibliotekarzem odstęp ok. 1,5 metrów.

 10. Książki do zwrotu po sczytaniu kodu odkładane są przez czytelników do kartonów oznakowanych aktualną datą (zwrotu).

 11. Zwracane egzemplarze zostają wyłączone z możliwości wypożyczenia na okres 2 dni.

 12. Po tym okresie zwracane książki zostaną przeniesione do użytkowania
  w wypożyczalni.

 13. Pomieszczenie wietrzone jest kilka razy dziennie.

 14. W obiekcie opracowane są procedury, znane personelowi, dotyczące postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u czytelnika czy osoby z personelu obiektu.

 15. W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.