Projekt „Raz, dwa, trzy – wyłączamy komputery. W zgodzie z naturą”

Projekt „Raz, dwa, trzy – wyłączamy komputery. W zgodzie z naturą”

Projekt „Raz, dwa, trzy – wyłączamy komputery. W zgodzie z naturą”

Projekt miał na celu integrację ze zwierzętami i naturą, wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, poznanie życia największego przyjaciela człowieka: konia, wspólne działania kulinarne oraz zaangażowanie uczestników do wspólnych zadań i działań w tym najważniejszego: wspólnej aktywności. Działanie stworzyło dobre warunki do integracji uczestników różnych grup wiekowych, zdobywania wiedzy przez zabawę, rozwijania zainteresowań, spotkań oraz dobrej zabawy na świeżym powietrzu w otoczeniu zwierząt. Osoby uczestniczące w wydarzeniu otrzymały ofertę w postaci twórczej zabawy, ruchu oraz poznania jak wygląda życie w stajni, opieka, żywienie i pielęgnacja koni, a także przejażdżki konne i bryczkami pod okiem instruktorów jako dobrą alternatywę w stosunku do spędzania czasu przy komputerze czy oglądaniu telewizji.

Wszystkie działania objęte projektem odbyły się w Ośrodku Rekreacji Konnej Hotel Karczma STARA STAJNIA Zawidowice.

Celem projektu była także promocja zdrowego stylu życia, odejście od cyfryzacji życia, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprawę sprawności ruchowej, zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa w atmosferze zdrowej rywalizacji poprzez organizację wydarzenia aktywizującego.

 

W wyniku realizacji operacji nastąpiła zmiana społeczna wśród uczestników w zakresie wiedzy o zwierzętach, zdrowiu, dbania o własne zdrowie i samopoczucie. Organizacja wydarzenia była  również dla mieszkańców obszaru LGD przykładem dobrej praktyki w zakresie organizacji działań rekreacyjno – aktywizacyjnych o charakterze sportowym.

Zadanie sfinansowano w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

koordynator projektu: Romana Adamek