Ogranizacja pracy szkoły od 26 października

Ogranizacja pracy szkoły od 26 października

Zasady organizacji pracy szkoły od dnia 26 października

1. Klasy I- III i przedszkola – dotychczasowy tryb stacjonarny według zmian ustalonych na dzień 1.09.2020 r.
2. Świetlica szkolna bez zmian
3. Stołówka szkolna – herbata i obiad dla zapisanych uczniów klas I-III
4. Dowozy uczniów klas I-III – rano bez zmian ; odwóz o godzinie 12.40
5. Projekt „Umiem pływać” i zajęcia na basenie zawieszone do odwołania.
6. Klasy IV- VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
7. Uczniowie łączą się poprzez Microsoft 365 Teams z nauczycielem przedmiotu według planu danego dnia.
8. Uczniowie, aby potwierdzić obecność i udział w zajęciach mają włączone kamerki.
9. Obowiązkiem ucznia jest aktywny udział w zajęciach (włączona kamerka i na polecenie nauczyciela mikrofon).
10. Szczegółowe zasady nauczania zdalnego zostaną opublikowane zarządzeniem dyrektora w oparciu o rozporządzenie, które podpisze Minister Edukacji.

Przypominam, że decyzją premiera uczniowie w godzinach od 8.00 do 16.00 mogą przemieszczać się w przestrzeni publicznej tylko w obecności osoby dorosłej.

Z poważaniem
Roma Kaczmarek