Ogólnopolski tydzień mediacji

Ogólnopolski tydzień mediacji

W piątek 20.10.2023 roku klasa 7 b w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji wzięła udział w prelekcji dla młodzieży prowadzonej przez stałych mediatorów sądu przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu- p. Anetę Krenz i p. Annę Spychalską pt. ” Mediacja jako polubowna metoda rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia” oraz ” Mediacja rówieśnicza” Panie mediatorki w interesujący sposób przybliżyły pracę mediatora, jak również podstawowe zasady dotyczące mediacji. Spotkanie było bardzo interesujące.

tekst i foto: R.Adamek