Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka edycja 2020/2021

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka edycja 2020/2021

W Zespole Szkół Publicznych nr 2 realizowany jest „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” edycja 2020/2021. Jego głównym celem jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W ramach programu uczniowie poznają czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki. Skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film tematyczny. Podczas zajęć uczniowie poznają złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę
i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

Projekt realizowany jest na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Onkoma działającego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

ZAKRES PROJEKTU:

  • Czerniak: charakterystyczne cechy

  • ABCDE czerniaka

  • Złote Zasady ochrony przed czerniakiem

  • Samobadanie skóry

TEMAT LEKCJI: Znamię! Znam je? – Kampania edukacyjno-informacyjna

Okres realizacji: 14.11.2020 r. – 23.04.2021 r.