Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

1 czerwca br. postanowiliśmy ponownie przystąpić

do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.  

Pod koniec maja najbardziej aktywni czytelnicy postanowili zorganizować ww. przedsięwzięcie.  Założyliśmy, że tegorocznym tekstem odczytywanym przez wszystkich uczniów naszej szkoły będzie „Lokomotywa” J. Tuwima.  Dodatkowo poprosiliśmy, aby nasi koledzy przygotowali chorągiewki z tytułami i autorami ich ulubionych książek oraz zamieścili na nich własnoręcznie wykonane ilustracje. Po zbiórce na dziedzińcu szkoły, utworzyliśmy czytelniczy korowód, który przemieścił się do pobliskiego parku. Przez cały czas trwania imprezy towarzyszyli nam: przebrani za zawiadowców stacji –  Miłosz Pawlak, Szymon Kempiński, damy w strojach z początku XX w. – Paula Jagła, Kinga Matuszak, Wiktoria Walczak, Marta Wolińska. Naszymi fotoreporterami byli: Filip Bartoszek ora Filip Płoszka, natomiast oprawą muzyczną zajął się Mateusz Bryl, który pod czujnym okiem naszego muzyka – pana Przemysława Paterki – ilustrował wydarzenie odpowiednimi fragmentami muzycznymi. Wokół parkowego stawu utworzyliśmy książkowy łańcuch. Prowadzący imprezę „zawiadowcy stacji” zasygnalizowali gwizdkiem wspólne czytanie. Ton i tempo czytania dyktowały wymienione powyżej dziewczęta. Następnie każdy z uczniów miał możliwość umieszczenia na platformie przygotowanej chorągiewki. Przy wejściu na boisko szkolne współprowadzący: zawiadowcy jak i dziewczęta, wręczali  bilety okolicznościowe, potwierdzające udział w biciu rekordu czytania w jednym momencie.

Składamy podziękowanie naszym opiekunom i koordynatorom przedsięwzięcia: pani Ilonie Szablewskiej oraz panu Grzegorzowi Baranowi.

Dziękujemy także pani Sebastinie Richter-Kłopockiej – organizatorce zeszłorocznego czytania – za cenne uwagi przekazane podczas realizacji tegorocznej imprezy oraz za zaprojektowanie biletów.