Oferta dla I klas gimnazjum

Oferta dla I klas gimnazjum

Pobierz kartę zgłoszenia:

Zgłoszenie do gimnazjum

Zobacz także:

 Terminy rekrutacji do gimnazjum

Uchwała RM w Pleszewie – kryteria rekrutacyjne

Klasy gimnazjalne w roku szkolnym 2016/2017

 

I a

klasa politechniczna (matematyczna)

 

 

I b

klasa sportowo -medyczna

 

 

I c

klasa medialna  (humanistyczna)

 

działania planowane w 3 letnim cyklu kształcenia :

 

Przedmioty wiodące:

 

matematyka,

fizyka,

informatyka

 

Przedmioty wiodące:

 

biologia,

chemia, 

wychowanie fizyczne

Przedmioty wiodące:

 

język polski,

język angielski  i niemiecki (konwersacje),

plastyka

 

Zajęcia dodatkowe:

 

robotyka,

projektowanie w CAD, rysunek techniczny, warsztaty i zajęcia specjalistyczne

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

laboratoria biologiczno- chemiczne,

pierwsza pomoc przedmedyczna,

obozy sportowe

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

zajęcia artystyczne,

reklama,

budowanie wizerunku, fotografia,

dziennikarstwo,

„Dwójka TV” – szkolna stacja telewizyjna,

zajęcia  z lektorem języka hiszpańskiego