Odrębne wejścia/wyjścia do szkoły dla poszczególnych oddziałów oraz przydział sal lekcyjnych

Odrębne wejścia/wyjścia do szkoły dla poszczególnych oddziałów oraz przydział sal lekcyjnych

Odrębne wejścia/wyjścia do szkoły dla poszczególnych oddziałów;

-kl. I-III (wejście „drewniane” od Placu Kościuszki) – zajęcia w budynku I,

UWAGA!! Podczas nauczania stacjonarnego klas I-III druga zmiana wchodzi do budynku szkoły głównym wejściem od strony dziedzińca. Uczniowie klas I-III zostawiają kurtki w szatni przeznaczonej dla danej klasy.

– kl. IV (wejście główne od placu Kościuszki) zajęcia w budynku III,

-kl. V- VI (wejście od Ogrodowej) zajęcia w budynku III,

-kl. VII –wejście od strony ulicy Ogrodowej do budynku „gimnazjum” (wyjście awaryjne)

-kl. VIII –wejście od strony parku.

– świetlica- wejście boczne świetlicy.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w przypisanych klasie sali lekcyjnej, za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII oraz w klasach VII -VIII lekcji chemii. 

Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas: 

Budynek I

Numer Sali Opiekun Klasa
2 Małgorzata Rygiel- Nowcka

Renata Frąszczak

3c

1b

3 Agnieszka Wolff

Elżbieta Górska

3a

1a

4 Natalia Przybylska 1c
5 Kinga Adaszak 3b
8 Jolanta Nowcka 2a
9 Ewa Borkowska 2b

Budynek II

Numer sali Opiekun Klasa
1 Aleksandra Jędruszek 8d
2 Sylwia Melka-Kaska 8 a
3 Barbara Radomska 8b
5 Grzegorz Baran 8e
6 Monika Adamska 7d
7 Łukasz Pabisiak 7a
9 Aldona Ratajczak 8c
10 Kamila Hypka-Garsztka 7b
11 Małgorzata Hertman 7c

Budynek III 

Numer Sali Opiekun klasa
1 Honorata Kocerka informatyka
2 Małgorzata Michalska informatyka
3 Marzena Rutczak 5c
4 Beata Tomczak 4a
5 Magdalena Warszowska-Ptak 4b
6 Na potrzeby świetlicy
7 Marta Michalak 4c
8 Elżbieta Kłakulak 5d
9 Ewelina Kuczyńska 6b
10 Agnieszka Wolińska 5b
11 Katarzyna Lewicz 6a
12 Katarzyna Marcinkowka 5a

 

Przerwy śródlekcyjne w odrębnych częściach terenu należącego do szkoły:

–  w klasach I-III odbywają się pojedynczo dla każdej klasy- dziedziniec szkoły (wg. harmonogramu),

– dla uczniów kl. IV – przed wejściem głównym- dziedziniec – Plac Kościuszki,

– dla uczniów kl. V- VI boisko sportowe,

– dla uczniów kl. VII- dziedziniec przed budynkiem „gimnazjum”,

– dla uczniów kl. VIII- boisko od parku,

  • w przypadku pogody deszczowej uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela, z którym zakończyli lekcję

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII WYCHODZĄCY Z KLASY NA PRZERWĘ LUB DO TOALETY ZAKŁADAJĄ MASECZKI OCHRONNE. (maseczki nie obowiązują podczas pobytu na dworze)

Lekcje wychowania fizycznego:

  • uczniowie klas IV- VI czekają na lekcję wychowania fizycznego na boisku od Placu Kościuszki. W przypadku deszczowej pogody na parterze budynku III.
  • uczniowie klas VII-VIII wychodzą wejściem od strony gimnazjum